Spotkania

Wizyta Danuty Hübner

Piątek 10 października 2014 r. był dniem wizyty pani Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz byłej komisarz Unii Europejskiej ds. regionalnych. Pani Hübner pojawiła się w Centrum Kultury Śląskiej na zaproszenie pani starosty Lucyny Ekkert, aby spotkać się tu z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz innymi mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.
I to do młodzieży było w większości skierowane przesłanie zawarte w przemówieniu europosłanki. Powiedziała w nim m.in., że młodzi Polacy powinni wziąć odpowiedzialność za Europę i żeby sobie nie dali odebrać tej Europy. Odpowiadając na pytanie o bezrobocie, Danuta Hübner porównała młodzież polska i hiszpańską, wysoko oceniając kreatywność młodych Polaków.
Inne wątki wystąpienia gościa to konieczność jedności Unii wobec trudnej sytuacji zaistniałej po rosyjskiej interwencji na Ukrainie, wciąż niedostateczna wysokość wzrostu PKB w Polsce na tle innych krajów, ale także rozwój, jaki Polska osiągnęła dzięki unijnym funduszom. Unia jest dla Polski koniecznością – tak można podsumować wypowiedź Danuty Hübner.
Poza oficjalnym wystąpieniem europosłanka znalazła czas na chwilę rozmowy z młodzieżą, a także spacer po pałacu.