Spotkania

Wizyta Danuty Hübner

10 października 2014

Piątek 10 października 2014 r. był dniem wizyty pani Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz byłej komisarz Unii Europejskiej ds. regionalnych. Pani Hübner pojawiła się w Centrum Kultury Śląskiej na zaproszenie pani starosty Lucyny Ekkert, aby spotkać się tu z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz innymi mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.
I to do młodzieży było w większości skierowane przesłanie zawarte w przemówieniu europosłanki. Powiedziała w nim m.in., że młodzi Polacy powinni wziąć odpowiedzialność za Europę i żeby sobie nie dali odebrać tej Europy. Odpowiadając na pytanie o bezrobocie, Danuta Hübner porównała młodzież polska i hiszpańską, wysoko oceniając kreatywność młodych Polaków.
Inne wątki wystąpienia gościa to konieczność jedności Unii wobec trudnej sytuacji zaistniałej po rosyjskiej interwencji na Ukrainie, wciąż niedostateczna wysokość wzrostu PKB w Polsce na tle innych krajów, ale także rozwój, jaki Polska osiągnęła dzięki unijnym funduszom. Unia jest dla Polski koniecznością – tak można podsumować wypowiedź Danuty Hübner.
Poza oficjalnym wystąpieniem europosłanka znalazła czas na chwilę rozmowy z młodzieżą, a także spacer po pałacu.