Wolontariat na „IX Szlachecki weekend”

Zasady wolontariatu na imprezę „Szlachecki weekend” w dniach 13-20 września 2022

Termin realizacji zadania: 13-20 września 2022 r

Termin imprezy: 17-18 września 2022 r.

PROGRAM: SZLACHECKIEGO WEEKENDU

17 IX – program dla dzieci realizowany na zewnątrz (zabawy, warsztaty) / zwiedzanie pałacu i spotkanie z postaciami w kostiumach historycznych / otwarcie wystawy historycznej „Damy śląskiej arystokracji” połączone z koncertem i prelekcją

Europejskie Dni Dziedzictwa – Emotikony i smartfony – komunikacja wczoraj i dziś

Damy śląskiej arystokracji

18 IX – rajd rowerowy

Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko”

Kogo potrzebujemy?

1. Osoby lubiące pracę z dziećmi, komunikatywne – do zabaw z dziećmi i kontaktu z osobami zwiedzającymi pałac.

2. Osoby do pomocy technicznej i organizacyjnej.

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowany/a, żeby zostać wolontariuszem podczas wydarzenia „Szlachecki weekend”, pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy (PDF)

i prześlij go do Centrum na adres mailowy k.moron.cekus@gmail.com  do dnia 11.09.2022 r.

Możesz też wypełnić formularz Google: formularz internetowy

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią potrzebna Ci będzie pisemna zgoda rodziców.

O przyjęciu na wolontariat Organizator poinformuje mailowo wybrane osoby spośród tych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy .

Do 12.09.2022 r. prześlij nam maila potwierdzającego Twoją gotowość do podjęcia wolontrariatu. Brak odpowiedzi mailowej na wiadomość z informacją o przyjęciu skutkuje usunięciem z wolontariatu.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariat podczas Imprezy „Szlachecki weekend” jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Wolontariusz ma kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, zgodnie z porozumieniem ustnym.

Wolontariusze będą odbywali wolontariat  nie dłużej niż 30 dni i dlatego to porozumienie może być ustne, ale na życzenie wolontariusza możemy sporządzić porozumienie pisemne.

Na Twoją prośbę Organizator wystawi wolontariuszowi pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy.

Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu.

Przez czas wykonywania świadczeń wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie usunięty z terenu imprezy.

Komunikacja między Organizatorem a wolontariuszami

Główną formą komunikacji jest e-mail i telefon. Wolontariusze kontaktują się
z Organizatorem pisząc na adres k.moron.cekus@gmail.com lub dzwoniąc na numer 505802207.

Szkolenie

Spotkanie integracyjnie i szkolenie odbędzie się w dniu 13.09.2022 r.

Dyżury

Organizator sporządza harmonogram wolontariusza w oparciu o wcześniej zadeklarowaną dyspozycję.


Dokumenty do pobrania: