Film

„Wrocław – Breslau” – projekcja filmu

27 listopada 2017

Pozytywne aspekty wspólnej historii polsko-niemieckiej na przykładzie Wrocławia przedstawił film „Wrocław-Breslau”, który został pokazany w Centrum Kultury Śląskiej 24 listopada 2017 r. W projekcji uczestniczył jeden z jego autorów, pan Andrzej Klamt, a także, jako widz, twórca zdjęć lotniczych pan Tomasz Kozieł. Film stanowi czwartą część serialu telewizyjnego „Polacy i Niemcy – Historia sąsiedztwa”, wyprodukowanego w koprodukcji polsko-niemieckiej przez TVN i ZDF.

Na dokument złożyły się wypowiedzi ekspertów, inscenizowane sekwencje historyczne oraz animacje komputerowe, które pokazały lata świetności tej swego czasu jednej z czołowych metropolii europejskich, związanych na przestrzeni dziejów z Polską, Czechami, państwem Habsburgów oraz Niemcami. Siłą rzeczy niektóre wątki historii miasta dotykają tematów wrażliwych dla relacji polsko-niemieckich, ale dla wielu widzów pewnym odkryciem może być to, jak wiele obie nacje łączyło pozytywnego, czego najlepszym przykładem małżeństwo Henryka Brodatego i jego niemieckiej małżonki Jadwigi.

W części poświęconej dyskusji Andrzej Klamt odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie Arkadiusza Kuzio-Podruckiego oraz uczestników projekcji. Tematy, które poruszono, to m.in. powód wyboru akurat Wrocławia, a nie np. na Szczecina czy Kołobrzegu (zadecydowało znaczenie Wrocławia dla kultury śląskiej i europejskiej), jak widzieli projekt producenci niemieccy, jaki był odbiór filmu w Niemczech, czy jest jednakowa wersja dla obydwu krajów, jak wyszukiwano naukowców specjalizujących się w tematyce Wrocławia i Śląska, jakie są zdaniem Klamta różnice między Dolnym a Górnym Śląskiem, a także jaki był koszt produkcji. Andrzej Klamt zdradził także swoje kolejne plany związane z filmem.

Projekcja tego dokumentu była ostatnim punktem programu Centrum na rok 2017.

Zdjęcia: Magdalena Zaton