Wykład

Wykład o życiu nadrzecznym

19 września 2013

W Centrum Kultury Śląskiej można było w środę 18 września 2013 r. wysłuchać prelekcji o prostym i trudnym życiu nad potokami Świerklańca i Nakła Śląskiego – Stołą i Małą Panwią. Wykład prowadzony był w ramach wspólnego projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych miast i gmin” Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic oraz CKŚ, a wygłosił go Józef Tyrol, miłośnik tutejszej ziemi.
Jak się okazuje, dawne życie nadrzeczne zdominowane było przez młynarstwo i hutnictwo. Nad Stołą, Małą Panwią i Brynicą istniało zadziwiająco wiele młynów i kuźnic, które poprzez liczne stawy, przegrody i przekopy wywarły znaczący wpływ na okoliczny krajobraz. Józef Tyrol szukał śladów tej działalności w starych dokumentach i księgach parafialnych i odkrył w nich, że najczęściej (od XVII wieku) spotykanym w tych okolicach nazwiskiem wśród młynarzy było nazwisko Gansiniec, a wśród hutników (właścicieli kuźnic i mistrzów fryszerskich) – Brol. Pokazał też przy tej okazji (także na zdjęciach) faunę i florę, a ta, jak na tak niepozorne cieki, była i jest niezmiernie bogata. Można było m.in. dowiedzieć się, jak wzrastała populacja (i „działalność”) bobrów, które pojawiły się pod Miasteczkiem Śląskim i na wyspie na Zalewie Nakło-Chechło.