W środę 18 września o godz. 18.00 w CKŚ odbędzie się kolejny wykład projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic. Prelegentem będzie mieszkający w Nakle Śląskim Józef Tyrol, autor obszernych opracowań dotyczących życia mieszkańców wsi i przysiółków leżących na północy Górnego Śląska – nad Małą Panwią i Liswartą oraz ich dopływami. Właśnie ich życie będzie tematem jego opowieści, a wykład nosi tytuł „Życie nadrzeczne. Stoła, Drama, Mała Panew”. Zapraszamy!