Zwiedzanie

Wystawa Ukraińskich Ikon Domowych – oprowadzanie kuratorskie

22 października 2023

Uczestnicy niedzielnego (22 X 2023) oprowadzania po wystawie ukraińskich ikon, pochodzących z kolekcji dr Olgi Bohomolec, dowiedzieli się wielu bardzo interesujących rzeczy na temat tego specyficznego ukraińskiego malarstwa religijnego. Występująca w roli cicerone Anna Kempa-Gąsior omówiła artystyczny fenomen ikon, a posługując się konkretnymi przykładami pokazała bogactwo ich symboliki, cechy odróżniające je od tradycyjnego kanonu pisania, atrybuty regionalne, wyjaśniła przeznaczenie i rolę poszczególnych przedstawień czy funkcje kolorystyki. Z ciekawostek można się było dowiedzieć m.in., jaką rolę pełniło przenoszenie panny młodej przez próg domu pana młodego. Dzięki opowieści Anny Kempa-Gąsior ikony przemówiły głębiej do uczestników tej wycieczki po tym aspekcie ukraińskiej kultury.

Osoby lub instytucje zainteresowane oprowadzeniem po wystawie zachęcamy do kontaktu z Centrum: 505 802 207.

Tekst i zdjęcia: Renata Głuszek