Aktualności

Z Centrum do Jedlinki

18 lipca 2015

17 lipca w Pałacu w Jedlinie Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historie pałacowe. Szlachta na Śląsku”. Współorganizatorami tej ekspozycji są, prócz Pałacu Jedlinka, gdzie wystawę można oglądać, Centrum Kultury Śląskiej oraz Oberschlesische Landesmuseum z Rattingen. Merytorycznym opiekunem tej historyczno-edukacyjnej wystawy jest pracownik Centrum, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Materiał prezentowany w pięknym Pałacu Jedlinka, który z wolna odzyskuje swoją dawną świetność, stanowi część pokazywanej w Centrum dużej ekspozycji „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” i wpisuje się w realizowany już po raz drugi i bardzo ważny dla działalności Centrum projekt pod nazwą „szlachecki weekend”. Idea tej prezentacji koncentruje się wokół rezydencji oraz historii najważniejszych rodów szlacheckich na Śląsku, a także źródeł historycznych (Almanachów Gotajskich), które dostarczają podstawowej wiedzy związanej z problematyką rodzin szlacheckich.

W inauguracji wystawy uczestniczyli między innymi burmistrz Jedliny- Zdroju, Leszek Orpel, dyrektor Centrum Kultury Śląskiej, Stanisław Zając oraz kurator tej ekspozycji, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który nie tylko oprowadził gości po wystawie, ale także wprowadził w arkana pracy badacza – historyka odtwarzającego koleje losów rodowych. Po raz pierwszy też pokazano w Pałacu Jedlinka dokument wywodu szlacheckiego z 1802 r. hrabiego Erdmanna Augusta Sylwiusza von Pückler, właściciela dóbr Jedlinka na przełomie XVIII i XIX w. Dokument ten należy do obecnych właścicieli pałacu Jedlinka, rodziny Leda, a swą premierę po konserwacji i renowacji miał 15 V 2015 r. podczas otwarcia wystawy „Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą” w w naszym Centrum. Dokument wrócił do Pałacu Jedlinka i teraz można go tam zobaczyć.Ciekawostką towarzyszącą uroczystościom otwarcia był niewątpliwie pracownik Kompleksu Pałacowo-Parkowego Jedlinka przebrany w strój austriackiego generała marszałka polnego Hansa Christopha barona von Seher – Thossa, który w 1721 r. nabył Tannhausen (Jedlinikę)

To wspólne przedsięwzięcie, o czym zapewniał dyrektor w swoim krótkim wystąpieniu w Jedlince, jest początkiem dobrze zapowiadającej się współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami.