Aktualności

Zaproszenie do Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych

17 lipca 2013

W dniu 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego omówiono organizację *Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych*. Forum odbędzie się 21 września br. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Adresowane będzie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, wolontariuszy zajmujących się działaniami w obszarze promocji zdrowia z terenu powiatu tarnogórskiego. Celem jest integracja stowarzyszeń, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy, zainicjowanie partnerstw w zakresie tematyki zdrowotnej i profilaktyki prozdrowotnej. Zapraszamy wszystkie aktywne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, wolontariuszy do wspólnego udziału w Forum. Zgłoszenia do udziału prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu do dnia 28 sierpnia br. na adres promocja@tarnogorski.pl lub dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 102, tel. 32 381 87 53. Udział w Forum jest bezpłatny.