Aktualności

Zmiany wystaw

13 maja 2015

Od 11 maja 2015 r. w Centrum Kultury Śląskiej trwa zmiana wystaw. W chwili obecnej instalowana jest wielka wystawa „Śląska szlachta – pomiędzy Śląskiem a Europą”, której kuratorem jest dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Ekspozycja zajmie praktycznie cały parter. Wśród eksponatów znajdują się m.in. oryginalne dokumenty z XVII i XVIII w., w tym osiemnastowieczne starodruki, oryginalne pismo hrabiów Jerzego Fryderyka i Gabriela Donnersmarckóww, portrety i zdjęcia arystokratów, ilustrowane plansze z informacjami w pigułce na temat śląskich rodów szlacheckich, książki, pisma historyczne. Otwarcie wystawy nastąpi 15 maja o godz. 18.00, ale wystawę będzie można oglądać aż do 20 września 2015 r. (od połowy lipca w nieco okrojonym kształcie).
Rano 14 maja nastąpi instalacja fotografii Bartka Barczyka, pokazującej ostatnie dwa lata pracy muzyków NOSPR w starej siedzibie (zdjęcia były wykonane specjalnie na inaugurację nowej siedziby NOSPR, a także zdjęcia mieszkańców Lipin, Bobrka i innych zaniedbanych dzielnic w kostiumach scenicznych.

Urządzanie wystaw zakończy się w czwartek 14 maja, Centrum Kultury Śląskiej zachęca więc do zwiedzania pałacu po tym terminie. Uwaga: w piątek 15 maja będzie udostępniany tylko parter, i to w godzinach 10.00 – 14.30 oraz od godz. 17.00.