Twórcy Kultury Śląskiej

Twórcy Kultury Śląskiej to jeden z najważniejszych projektów Centrum Kultury Śląskiej. Jego celem jest uwiecznianie wybitnych i zasłużonych postaci kultury regionu śląskiego na artystycznych fotografiach, które robione są przeważnie we wnętrzach neogotyckiego pałacu w Nakle Śląskim zbudowanego przez rodzinę Henckel von Donnersmarck – obecnej siedzibie Centrum.

Zdjęcia te – dzieło Krzysztofa Millera (ZPAF Okręg Dolnośląski) i Marka Wesołowskiego (ZPAF Okręg Dolnośląski) – składają się na cykliczną wystawę zatytułowaną „Twórcy Kultury Śląskiej”. Integralną częścią projektu jest kalendarz z wizerunkami znakomitych animatorów kultury śląskiej, którego promocja odbywa się w czasie wystawy.

Jeden z celów, jaki przyświeca tej idei, wyraża motto działania Centrum: „aby śląskie dawało do myślenia”. Chodzi tu o wyjście poza stereotyp postrzegania śląskiej kultury poprzez pryzmat „Gustlików, gołębi, krupnioków, skata, wodzionki, malowniczego familoka…” i zadanie poważnych pytań o korzenie, tożsamość i tradycję tego regionu, pokazanie wybitnych artystów uprawiających różne dziedziny sztuki: malarzy i grafików, muzyków, pisarzy, architektów, aktorów, operatorów, fotografików… O tym, że jest z czego czerpać, nie trzeba przekonywać.

Każda z postaci uwieczniana jest na dwóch zdjęciach, z których jedno jest publikowane w kalendarzu. Oryginalność tych fotografii polega na tym, że ich bohaterowie pokazywani są często z rekwizytami charakteryzującymi ich zawody, prywatne pasje i zainteresowania, ale nade wszystko portrety te podejmują próbę ukazania samej osobowości artystów. Znakomite tło pierwszych czterech edycji stanowią starannie dobrane wnętrza pałacu, wypełnione światłem słonecznym, pełne radości i dobrej energii. Od 2017 r. zdjęcia wykonywane są także w innych miejscach. Całość tworzy przesycony duchem Śląska, czasami nie wolny od humoru, niezwykle wyrafinowany portret o wysokich walorach artystycznych.

Marek Wesołowski i prof. Tadeusz Sławek, sesja 2015 r.

Krzysztof Miller i prof. Jan Szmatloch, sesja 2015 r.

A oto jak wygląda ten projekt w oczach jednej z osób portretowanych , poetki Ewy Parmy, która dla ASF International Fine Art Photography napisała m.in.:

Sama sesja jest przeżyciem dla bohaterów zdjęć i – jak twierdzą – zmienia ich postrzeganie fotografów jako kronikarzy rzeczywistości. Zarówno wcześniejsze przygotowania, jak i rozmowy podczas sesji czynią to wydarzenie wyjątkowym dla obu stron. Nie jest łatwo wedrzeć się do czyjegoś wnętrza w trakcie jednego popołudnia, lecz szczególne, porozumiewawcze spojrzenia i uśmiechy wymieniane w dniu premiery mówią wiele o relacji, jaka zaistniała dzięki temu projektowi pomiędzy jego autorami i bohaterami zdjęć. To właśnie jest wartość dodana, a nawet bezcenna przez wzgląd na jej metafizyczny charakter.

Trzeba podkreślić, że nie ma w skali kraju podobnej galerii fotograficznej. Projekt „Twórcy Kultury Śląskiej” to także przedsięwzięcie mające na celu osobliwą, bezpośrednią konfrontację postaci i animatorów kultury z jej odbiorcami. Odbywa się to poprzez jesienne wernisaże wystawy połączone z promocją kalendarza, w czasie których dochodzi do spotkania osób portretowanych (zapraszani są bohaterowie wszystkich edycji) i gości wernisażu, co daje znakomitą okazję do nieformalnej rozmowy i dyskusji. Towarzyszą temu koncerty / spektakle w wykonaniu artystów śląskich, właśnie Twórców Kultury Śląskiej będących bohaterami tego projektu.

Dotychczas ukazało się pięć edycji, w których udział wzięli:

2013 (kalendarz 2014) – Grażyna Bułka, Zenon Dyrszka, Karo Glazer, Edward Inglot, Bernard Krawczyk, Barbara Lubos, Werner Lubos, Bogdan Mizerski,  Józef Skrzek, Tadeusz Sławek, Erwin Sówka, Jan Szmatloch, Stanisław Zając

2014 (kalendarz 2015) – Janusz YANINA Iwański, Waldemar Jama, Wojciech Kuczok, Mirosław Muzykant, Józef Olejniczak, Anna Osadnik, Magdalena Piekorz, Barbara Ptak, Krzysztof Respondek, Anna Szostak, Robert Talarczyk, Stanisław Gerard Trefoń, Henryk Waniek

2015 (kalendarz 2016) – Józef Ligęza, Kaya Mirecka-Ploss, Marek Moś, Wojciech Myrczek, Aleksander Nawarecki, Mirosław Neinert, Stanisław Niemczyk, Elżbieta Okupska, Stanisław Soyka, Ewa Parma, Ewa Uryga, Ireneusz Walczak, 

2016 (kalendarz 2017) – Bartłomiej Barczyk, Kinga Głyk, Zbigniew Kadłubek, Roman Kalarus, Tomasz Konior, Arkadiusz Kubica, Kazimierz Kutz, Weronika Murek, Franciszek Pieczka, Beata Przybytek, Adam Sikora, Ingmar Villqist

2017 (kalendarz 2018) – Ewa Chojecka, Antoni Cygan, Ireneusz Dudek, Julian Gembalski, Grzegorz Kapołka, Marian Kisiel, Henryk Konwiński, Ewa Majcherczyk, Jan P. Matuszyński, Jan Miodek, Wojciech Prażmowski, Zygmunt Tlatlik

 

O genezie:

Kultura śląska to specyficzny tygiel, w którym, historycznie rzecz ujmując, mieszają się kultury niemiecka, czeska, polska i żydowska. Wielokulturowość to cecha wyróżniająca nasz region. Ale jednocześnie ta osobliwa mieszanina to bogactwo i fenomen. Można by tym samym powiedzieć, że europejskość śląskiej kultury jest niezaprzeczalna. Dla pozostałej części naszej ojczyzny stanowiło to pewien kłopot. Rodacy najczęściej postrzegali Śląsk z perspektywy przaśnej kultury ludowej, „Barbórki”, krupnioka i piwa. Na szczęście zarówno kultura robotnicza, zwana obiegowo „niską”, jak i ta wysoka rozwijały się na Śląsku obok siebie. Jak się okazuje, wielokulturowość i niezwykła różnorodność była i jest nadal w stanie łączyć ludzi. Mieszkańcy Śląska odnajdują w ten sposób nie tylko pasję, ale również klucz do porozumienia ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Dzięki temu, że powstało miejsce, którym jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, gdzie ludzie kultury (twórcy i miłośnicy sztuki) mogą się ze sobą spotykać, dyskutować, spierać, a nade wszystko tworzyć zrodził się pomysł powołania do życia galerii portretu współczesnych twórców naszego regionu. Jest to dopiero początek kolekcji, pierwszy krok. Jest to też próba przekonania wielu osób, że nie tylko materią żyje człowiek, ale również wartościami duchowymi, albowiem dzięki sztuce nasze życie staje się bogatsze, piękniejsze, głębsze, lepsze i po prostu prawdziwsze.

Krzysztof Miller

on Kwiecień 12 • by

Comments are closed.