Twórcy Kultury Śląskiej

W potocznej świadomości wielu Polaków kulturowy Śląsk ciągle jeszcze postrzegany jest w dużej mierze przez pryzmat pewnego stereotypu: „Gustlików, gołębi, krupnioków, skata, wodzionki, malowniczego familoka…”. Tymczasem jest to miejsce, w którym w sferze kultury realizowanych jest mnóstwo ambitnych i wartościowych projektów. Nie powstałyby gdyby nie ich Twórcy, postacie niezwykle zasłużone dla tej ziemi, ale także i dla całej Polski (a nawet świata), o czym świadczą takie nazwiska, jak Olgierd Łukaszewicz, Jan Miodek, Franciszek Pieczka, Stanisław Soyka, Kazimierz Kutz, Sławomir Idziak, Barbara Ptak, Henryk Waniek czy – z młodszego pokolenia – Jan P. Matuszyński, Magdalena Piekorz, Andrzej Lampert. Do tego bogactwa osobowości odwołują się „Twórcy Kultury Śląskiej”, cykliczny projekt Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, odzwierciedlający dewizę tej instytucji „aby śląskie dawało do myślenia”. Jego celem jest bowiem zadanie poważnych pytań o korzenie, tożsamość i tradycję tego regionu.

Twórcy Kultury Śląskiej” mają postać osobliwej, unikatowej w skali całego kraju galerii artystycznych i subiektywnych portretów fotograficznych, wykonywanych przez Krzysztofa Millera oraz Marka Wesołowskiego, członków ZPAF Okręg Dolnośląski.

Portrety te składają się na kalendarz oraz towarzyszącą mu wystawę. Oryginalność fotografii polega na tym, że ich bohaterowie pokazywani są często z rekwizytami charakteryzującymi ich zawody, prywatne pasje i zainteresowania, ale nade wszystko portrety te podejmują próbę ukazania samej osobowości artystów. Bardzo ważny element stanowi również pejzaż Górnego Śląska. Całość tworzy przesycony duchem Śląska, czasami nie wolny od humoru, niezwykle wyrafinowany portret o wysokich walorach artystycznych. Trzeba podkreślić, że nie ma w skali kraju podobnej galerii fotograficznej.

A oto jak wygląda ten projekt w oczach jednej z osób portretowanych , poetki Ewy Parmy, która dla ASF International Fine Art Photography napisała m.in.:

Sama sesja jest przeżyciem dla bohaterów zdjęć i – jak twierdzą – zmienia ich postrzeganie fotografów jako kronikarzy rzeczywistości. Zarówno wcześniejsze przygotowania, jak i rozmowy podczas sesji czynią to wydarzenie wyjątkowym dla obu stron. Nie jest łatwo wedrzeć się do czyjegoś wnętrza w trakcie jednego popołudnia, lecz szczególne, porozumiewawcze spojrzenia i uśmiechy wymieniane w dniu premiery mówią wiele o relacji, jaka zaistniała dzięki temu projektowi pomiędzy jego autorami i bohaterami zdjęć. To właśnie jest wartość dodana, a nawet bezcenna przez wzgląd na jej metafizyczny charakter.

Trzeba podkreślić, że nie ma w skali kraju podobnej galerii fotograficznej. Projekt „Twórcy Kultury Śląskiej” to także przedsięwzięcie mające na celu osobliwą, bezpośrednią konfrontację postaci i animatorów kultury z jej odbiorcami. Odbywa się to poprzez jesienne wernisaże wystawy połączone z promocją kalendarza, w czasie których dochodzi do spotkania osób portretowanych (zapraszani są bohaterowie wszystkich edycji) i gości wernisażu, co daje znakomitą okazję do nieformalnej rozmowy i dyskusji. Towarzyszą temu koncerty / spektakle w wykonaniu artystów śląskich, właśnie Twórców Kultury Śląskiej będących bohaterami tego projektu.

Dotychczas ukazało się 6. edycji, w których udział wzięli (nazwiska wg kolejności pojawiania się w kalendarzu:

 2013 (kalendarz 2014)

Stanisław Zając, Erwin Sówka, Grażyna Bułka, Werner Lubos, Jan Szmatloch, Karo Glazer, Bernard Krawczyk, Józef Skrzek, Barbara Lubos, Edward Inglot, Tadeusz Sławek, Andrzej Koniakowski, Bogdan Mizerski,  Zenon Dyrszka

2014 (kalendarz 2015)

Anna Szostak, Anna Osadnik, Stanisław Gerard Trefoń, Józef Olejniczak, Barbara Ptak, Mirosław Muzykant, Robert Talarczyk, Waldemar Jama, Janusz YANINA Iwański, Magdalena Piekorz, Wojciech Kuczok, Henryk Waniek, Krzysztof Respondek

2015 (kalendarz 2016)

Ewa Parma, Aleksander Nawarecki, Wojciech Myrczek, Józef Ligęza, Elżbieta Okupska, Ewa Uryga, Mirosław Neinert, Marek Moś, Stanisław Niemczyk, Kaya Mirecka-Ploss, Ireneusz Walczak, Stanisław Soyka

2016 (kalendarz 2017)

Tomasz Konior, Zbigniew Kadłubek, Beata Przybytek, Bartłomiej Barczyk, Kinga Głyk, Weronika Murek, Roman Kalarus, Ingmar Villqist,Adam Sikora, Arkadiusz Kubica, Kazimierz Kutz,  Franciszek Pieczka 

2017 (kalendarz 2018)

Jan P. Matuszyński, Zygmunt Tlatlik, Julian Gembalski, Ewa Majcherczyk, Ireneusz Dudek, Jan Miodek, Antoni Cygan, Henryk Konwiński, Ewa Chojecka, Grzegorz Kapołka, Wojciech Prażmowski, Marian Kisiel   

2018 (kalendarz 2019)

Ryszard Kaczmarek, Andrzej Celiński, Ewa Leśniak, Barbara Gruszka-Zych, Anna i Teodor Segietowie, Andrzej Lampert, Jacek Rykała, Olgierd Łukaszewicz, Leszek Winder, Adam Wesołowski, Lech Majewski, Sławomir Idziak

 

O genezie:

Kultura śląska to specyficzny tygiel, w którym, historycznie rzecz ujmując, mieszają się kultury niemiecka, czeska, polska i żydowska. Wielokulturowość to cecha wyróżniająca nasz region. Ale jednocześnie ta osobliwa mieszanina to bogactwo i fenomen. Można by tym samym powiedzieć, że europejskość śląskiej kultury jest niezaprzeczalna. Dla pozostałej części naszej ojczyzny stanowiło to pewien kłopot. Rodacy najczęściej postrzegali Śląsk z perspektywy przaśnej kultury ludowej, „Barbórki”, krupnioka i piwa. Na szczęście zarówno kultura robotnicza, zwana obiegowo „niską”, jak i ta wysoka rozwijały się na Śląsku obok siebie. Jak się okazuje, wielokulturowość i niezwykła różnorodność była i jest nadal w stanie łączyć ludzi. Mieszkańcy Śląska odnajdują w ten sposób nie tylko pasję, ale również klucz do porozumienia ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Dzięki temu, że powstało miejsce, którym jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, gdzie ludzie kultury (twórcy i miłośnicy sztuki) mogą się ze sobą spotykać, dyskutować, spierać, a nade wszystko tworzyć zrodził się pomysł powołania do życia galerii portretu współczesnych twórców naszego regionu. Jest to dopiero początek kolekcji, pierwszy krok. Jest to też próba przekonania wielu osób, że nie tylko materią żyje człowiek, ale również wartościami duchowymi, albowiem dzięki sztuce nasze życie staje się bogatsze, piękniejsze, głębsze, lepsze i po prostu prawdziwsze.

Krzysztof Miller

on Kwiecień 12 • by

Comments are closed.