Spotkania | Spotkania edukacyjne

Czytanie poezji Jana Pawła II

4 kwietnia 2014

3 kwietnia 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyło się drugie spotkanie z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Uczestniczyli w nim uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej, reprezentanci władz powiatu ze starostą Lucyną Ekkert oraz członkowie Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Program – przygotowany przez młodzież i nauczycieli I Liceum – wypełniły utwory poetyckie papieża, podzielone na cztery bloki tematyczne: młodość, rodzina, patriotyzm, cierpienie i śmierć, oraz pieśni poświęcone papieżowi.