Spotkania

Forum Organizacji Pozarządowych

17 września 2013

Najbliższa sobota, 21 września 2013, będzie w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim dniem pełnym atrakcji, a to za sprawą Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Centrum Kultury Śląskiej oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach. Będą to m.in. wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła i fotografii, pokaz udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacja umiejętności psa przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille’a. Celem imprezy jest integracja stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Ideą przewodnią forum jest promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.

Początek imprezy: godzina 12.00. Zapraszamy!