Rajd

II Rajd rowerowy

21 września 2015

II rajd rowerowy Centrum Kultury Śląskiej, organizowany w ramach „Szlacheckiego weekendu” 20 września 2015 r., wzbudził ogromne zainteresowanie. Udział wzięło w nim aż 156 uczestników (licząc tylko rowery), podczas gdy liczba osób zarejestrowanych, tzn. wnoszących opłatę (co uprawniało do prowiantu, serwisu rowerowego i bezpłatnego zwiedzania pałacu), wynosiła 120 osób.

Ci najszybsi (kilkadziesiąt osób) mogli dodatkowo nabyć rajdowe koszulki, zaprojektowane przez Zenona Dyrszkę. Na szczęście organizacyjnie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i odbyło się nadzwyczaj sprawnie. Każdy uczestnik otrzymał dodatkowo elementy odblaskowe, dostarczone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (paski, zawieszki i smycze na klucze), a także mapy rejonu Nadleśnictwa Świerklaniec zaoferowane przez wspomniane nadleśnictwo.

Rajd – z udziałem dyrektora Stanisława Zająca i Janusza Szwajnocha z Centrum Kultury Śląskiej – wyruszył spod pałacu o godz. 11.00, trasą opracowaną przez Michała Nolewajkę, sołtysa Orzecha, a prywatnie zapalonego rowerzystę i członka Koła Turystyki Rowerowej w Orzechu. Michał Nolewajka był osobą czynnie odpowiadającą za przebieg rajdu.

Jak na “Śladami górnośląskiej szlachty” przystało, poszczególne postoje wiązały się z miejscami historycznymi, o których opowiadał dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Były to kolejno: sztuczne ruiny w Orzechu, zbudowane w XIX w. przez Donnersmarcków ze Świerklańca jako atrakcja towarzysząca polowaniom; Pałac Kawalera w Świerklańcu; pochodzący z 1890 r. pałacyk myśliwski Donnersmarcków w Bibieli (obecnie własność prywatna, do której nie ma dostępu); teren zatopionej kopalni rud w Pasiekach oraz dawny spichlerz dworski Donnersmarcków w Żyglinku, zbudowany w 1795 r. Obecnie odrestaurowany i przekształcony w restaurację, jest własnością Rafała Mikołajczyka, który wspomógł organizację rajdu bezpłatnym posiłkiem regeneracyjnym (bułka, baton, woda mineralna) oraz grochówką. Cała trasa, znacznie dłuższa od ubiegłorocznej, wyniosła około 40 km.

Nie było to mało, ale uczestniczące w rajdzie dzieci spisywały się bardzo dzielnie i tylko jedną dziewczynkę trzeba było ostatni kawałek trasy podwieźć. Transport na wypadek uszkodzeń awarii zapewnił, podobnie jak w ubiegłym roku, Antoni Żurek z Ogrodów Śląskich. Jego samochód przydał się także pechowemu rowerzyście, któremu złamał się pedał. Inne usterki techniczne zostały naprawione w czasie drogi, a po przybyciu pod pałac – metę rajdu, uczestnicy mogli skorzystać – i chętnie korzystali – z serwisu rowerowego, świadczonego przez Sklep rowerowy AXIS. Tradycyjnie czekała na nich także gorąca grochówka z chlebem, ugotowana przez Rogate Ranczo ze Zbrosławic. Cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Z opinii uczestników rajdu wynika, że jego organizacja została oceniona bardzo wysoko i wiele osób już zadeklarowało chęć uczestniczenia w imprezie przyszłorocznej. Padły również propozycje tras. Nowością tegorocznego rajdu był konkurs fotograficzny i wielu rajdowiczów zabrało z sobą aparaty – dopuszczalne są także smartfony. Można nadsyłać po trzy zdjęcia (termin upływa 1 października), a najciekawsze zostaną pokazane na specjalnej wystawie na początku roku, zorganizowanej przy współpracy Fotozakupów.pl i wramach.pl z Tarnowskich Gór.

Centrum Kultury Śląskiej serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które wspomogły organizację Rajdu rowerowego „Śladami górnośląskiej szlachty” 2015. A są to: Urząd Gminy Świerklaniec (wsparcie finansowe); Pałac Jedlinka i pan Radosław Leda (wsparcie finansowe); sołtys Orzecha / Koło Turystyki Rowerowej w Orzechu Michał Nolewajka (opracowanie trasy i współorganizacja rajdu), Rafał Mikołajczyk, właściciel restauracji Spichlerz Dworski w Miasteczku Śląskim (posiłek w formie prowiantu oraz grochówki); Marek Breguła oraz Sklep i Warsztat Rowerowy „Gładysz” (współorganizacja rajdu); Kazimierz Mierzwa z Masy Krytycznej (komandor i współorganizator rajdu); Antoni Żurek z Ogrodu Śląskiego (transport na wypadek uszkodzeń rowerów); Rogate Ranczo ze Zbrosławic (przygotowanie grochówki), Sklep rowerowy AXIS (serwis rowerowy); dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim Katarzyna Pudzisz (ławki i płócienne daszki); Powiatowa Komenda Policji (asekuracja i bezpieczeństwo na drogach); Bi-med (opieka medyczna); Bractwo Kurkowe z Zabrza (efekt akustyczny na starcie).
Dziękujemy także Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach za elementy odblaskowe, a Nadleśnictwu Świerklaniec za mapy oraz udostępnienie klucza do szlabanu na leśnej drodze.

Fot. Krzysztof Miller