Konferencja

Konferencja Młodzieżowej Akademii Samorządowej

31 stycznia 2022

26 stycznia 2022 r. w Centrum odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Roździeńskiego w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Samorządowa. W trakcie paneli odbyły się rozmowy z wójtem gminy Świerklaniec Markiem Cylem, Przewodniczącym Rady Gminy Świerklaniec Jarosławem Wasążnikiem oraz z Sołtysem Orzecha Michałem Nolewajką. Podczas warsztatów omówiono z uczestnikami elementy, jakie pojawiały się przy tworzeniu Lokalnych Map Potrzeb.

O projekcie

Młodzieżowa Akademia Samorządowa to jeden z projektów realizowanych przez Instytut Roździeńskiego, w ramach którego przeprowadzono serię konferencji i warsztatów w ośmiu miastach położonych na terenie Metropolii Śląskiej. Podczas spotkań młodzież miała okazję spotkać się z osobami decyzyjnymi z poszczególnych miast. Celem nadrzędnym tych spotkań było stworzenie Lokalnych Map Potrzeb, czyli wskazówek dla miejscowych polityków w dziedzinie ulepszeń, jakie mogą wprowadzić na terenie Metropolii, aby ułatwić i uatrakcyjnić życie lokalnej młodzieży (i nie tylko).