Spotkania edukacyjne

Militarne tradycje – ostatnia lekcja

25 listopada 2014

Spotkaniem ze studentami Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończyły się 24 listopada 2014 r. lekcje historyczne na temat uzbrojenia i ubioru szlachty polskiej, które prowadził Krzysztof Banaś z „Familii szlacheckiej”. (Lekcje te wraz z wystawą „Szablą i mieczem” składały się na projekt edukacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej „Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej”, realizowany w Centrum Kultury Śląskiej przez TSUTW – tu cenną podpowiedzią okazały się sugestie posła Tomasza Głogowskiego).
Było to bardzo udane wspólne przedsięwzięcie CKŚ i TSUTW, co zgodnie podkreślili dyrektor Stanisław Zając i prezes Uniwersytetu Magdalena Latacz. Słuchacze wykładów Krzysztofa Banasia – młodsi i starsi – mogli nie tylko zapoznać się z typowym rynsztunkiem szlachcica i poznać np. różnicę między szablą a karabelą, ale także przywdziać hełm lub potrzymać muszkiet. Chętnych nie brakowało. W poniedziałek w efektownym hełmie husarskim zaprezentowała się pani prezes Latacz, a wiceprezes TSUTW Michał Sporoń z przyjemnością sięgnął po muszkiet. Dodatkową atrakcją ostatniej prelekcji był pokaz walki na szable z zastosowaniem klasycznych cięć w wykonaniu Krzysztofa Banasia i jego syna Cezarego.
Pan Banaś jest niezmordowanym propagatorem tradycji militarnych Rzeczpospolitej szlacheckiej, uhonorowanym za swe zasługi Orderem św. Stanisława oraz Krzyżem Rycerskim Odrodzenia Szlachty. W prelekcjach towarzyszy mu żona Halina. W poniedziałkowym spotkaniu udział wziął także wytwórca broni Dariusz Maciejko.
Przypominamy, że wystawę „Szablą i mieczem” można oglądać jeszcze tylko przez trzy tygodnie.