Spotkania

„Niedziela w Pałacu” – spotkanie autorskie z dr. Arkadiuszem
Kuzio-Podruckim

24 marca 2024

24 marca 2024 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, Dr. Arkadiusz Kuzio-Podrucki przybliżył losy rodu Shaffgotschów. Tematyka wykładu odnosiła się bezpośrednio do treści książki zatytułowanej „Schaffgotschowie. Dzieje wielkiego rodu z Europy Środkowej” napisanej właśnie przez Dr. Kuzio-Podruckiego. Nakład książki sprzedał się w niezwykle krótkim czasie, co jednoznacznie świadczy o zainteresowaniu pośród czytelników. 

Słuchaczom wykładu została przedstawiona historia wspomnianej wyżej rodziny, której korzenie sięgają okresu średniowiecza. Nie zabrakło znanych wydarzeń i postaci, takich jak na przykład Jan III Sobieski. 

Podczas spotkania nie zabrakło również humorystycznych akcentów przeplatających historię. Interesującym urozmaiceniem było przybliżenie słuchaczom legend powstałych na przestrzeni lat. 

Dopełnieniem wykładu były bogato ilustrowane plansze zawieszone na ścianach sali, które same w sobie przykuwały uwagę widowni. 

Po wykładzie nie zabrakło chętnych na rozmowę oraz podpis książek przez autora. Frekwencja na spotkaniu pozwala stwierdzić, że historia regionu i ważnego dla niego rodu budzi zainteresowanie. 

Tekst: Marek Czarnik

Logo Wydawnistwa Biblioteki Śląskiej

PATRONAT HONOROWY

Starosta Tarnogórski
Krystyna Kosmala

Po prawej stronie niebieskimi i zielonymi literami widnieje napis "Świerklaniec Gmina z widokiem..." Po lewej stronie herb Świerklańca

Wójt Gminy Świerklaniec
Marek Cyl

Herb Województwa Śląskiego - żółty orzeł na niebieskim tle. Oraz logo Biblioteki Śląskiej. Napis Instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego.
Logo Instytutu Badań regionlnych Biblioteki Śląskiej

PATRONAT MEDIALNY

Napis Ślązag
:pgp nowe radio/88,7 FM Piekary