Konferencja

Park. Przestrzeń i metafora – konferencja

19 czerwca 2017

Przez dwa dni – 12 i 13 czerwca – gościli w Centrum Kultury Śląskiej prelegenci i słuchacze interdyscyplinarnej konferencji pt. „Park. Przestrzeń i metafora” zorganizowana przez Komisję Historycznoliteracką Oddziału PAN w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum.
Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej Park – leksem i pojęcie w którym poruszone zostały m.in. kwestie przestrzeni znaczeniowej pojęcia park.
Tematy innych referatów to m.in.: Współczesne lasy w parku w Nieświeżu, W parku z Raymondem Rousselem, Mary Poppins w parku, „Parka jutra” – idea parku w projektach architektów nowoczesności, Ogrody muzyki.

Fot. Magdalena Zaton