Aktualności

Podziękowanie

Centrum Kultury Śląskiej składa serdeczne podziękowanie wszystkim instytucjom, które okazały dużą pomoc przy organizacji jego oficjalnego otwarcia w dniu 27 maja 2013 r. Szczególnie zasłużył się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Szkoła wypożyczyła krzesła, jej uczniowie upiększyli główne wejście szkolnymi sadzonkami kwiatów, a uczennice w strojach regionalnych powitały gości i trzymały wstęgę, której przecięcie stało się aktem symbolicznego otwarcia CKŚ. Wsparcia udzieliły także Śląskie Ogrody, siejąc trawę wokół pałacu i udostępniając rośliny do dekoracji jego wnętrz, MultiBank sponsorując imprezę, Cukiernia Zdebik dostarczając słodkości oraz Akira Sushi organizując stoisko z japońskimi przysmakami.
W gorącym okresie przygotowań bezpośrednio poprzedzających oficjalne otwarcie dużo starania włożyły instytucje oraz osoby, dzięki którym możliwe stało się urządzenie ostatnich wystaw. Należy do nich Pracownia Renowacji Antyków mgr Czesława Nowakowskiego, którego zabytkowe meble z XIX w. pomogły wypełnić „salonik hrabiego”, czyli pokój przeznaczony na pamiątki po rodzinie Henckel von Donnersmarck. Dziękujemy także pracownicom Muzeum w Tarnowskich Górach – Bogusławie Brol-Pawlickiej, pani Alinie i pani Krysi za to, że tchnęły prawdziwe życie w ekspozycję zatytułowaną „W epoce Frani” (jej powstanie jest wynikiem współpracy z tarnogórskim Muzeum), a także panom Mariuszowi Paluchiewiczowi i Krzysztofowi Głuchowi za duży wysiłek włożony w stworzenie scenografii pod tę wystawę. Nie sposób nie wspomnieć o Beacie i Zbigniewie Pawlakach z tarnogórskiego Studia Aranżacji Okien LUMA, których zaangażowaniu CKŚ zawdzięcza wykonanie na czas pięknych zasłon.
Centrum Kultury Śląskiej składa również podziękowanie wszystkim tym osobom, dzięki którym pałacowe wnętrza wypełniły się dziełami sztuki: kolekcjonerom Gerardowi Trefoniowi i Irenie oraz Romanowi Gatysom za użyczenie obrazów i eksponatów, artystom Mirosławowi Ogińskiemu, Krzysztofowi Millerowi oraz Zenonowi Dyrszce, a także Beacie Hetmańczyk, Mieczysławowi Filakowi i uczniom Szkoły Budowlano-Architektonicznej w Tarnowskich Górach za ekspozycje związane z architekturą naszego miasta.
Zapraszamy do odwiedzania Pałacu w Nakle Śląskim, aby osobiście zapoznać się efektami tego zbiorowego wysiłku!