Aktualności

Rada Programowa i program na 2016 r.

8 grudnia 2015

Znany jest już program działania Centrum Kultury Śląskiej na 2016 r., który zapowiada się bardzo obiecująco. 3 grudnia 2015 r. Rada Programowa w składzie: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Mateusz Lewandowski i Krzysztof Miller dokonała wyboru inicjatyw artystycznych – oczywiście ten „plan pracy” musi jeszcze zatwierdzić Starostwo.

Plan jest bardzo ambitny, i jeśli starczy tzw. sił i środków, wernisaże przekształcą się w niezwykle interesujące wydarzenia artystyczne. Poniżej prezentujemy jedynie skrótową informację – więcej szczegółów wkrótce w „Ogłoszeniach”.

Pierwsze wielkie otwarcie nastąpi 23 stycznia – będzie to wernisaż wielkiej wystawy audio-wizualnej „Incidental & Accidental” Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki, o której szerzej piszemy w „Ogłoszeniach”.

Inne wystawy i autorzy z dziedziny fotografii:

 1. „Prawosławie” (czerwiec – sierpień) – Krzysztof Kuzko, Dariusz Hankiewicz oraz inni fotografowie z grupy Motycz zaprezentują zdjęcia wiążące się tematycznie z prawosławiem (w planach otwarcia występ prawosławnego chóru)
 2. Grzegorz Klatka (sierpień – październik) – reporter i dokumentalista, autor fotoreportaży z Polski, Czech, Litwy, Rosji, Izraela, Palestyny, Portugalii, Pakistanu, Indii, i USA
 3. Leszek Mądzik (październik – grudzień) – twórca fotografii kreacyjnej, poza tym malarz, scenograf oraz reżyser teatralny, założyciel autorskiej Sceny Plastycznej KUL. W planach otwarcia wystawy jest pokaz sztuki teatralnej albo przynajmniej kilkunastominutowy spektakl
 4. Marek Gaworski – fotografie odrestaurowanych rezydencji śląskiej szlachty (w ramach „Szlacheckiego weekendu III)
 5. Uczniowie Liceum Plastycznego ZSA-P – fotografie (koniec września – październik)

Uwaga: w 2016 r. nie będzie wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej”, ale kalendarz zostanie wydany, czemu będzie towarzyszyć album podsumowujący wszystkie edycje.

Wystawy plastyczne:

 • kolekcja Anny i Teodora Segietów (styczeń – maj) – sztuka naiwna, która będzie prezentowana w kaplicy
 • prof. Ireneusz Walczak (kwiecień – maj) – wykładowca ASP w Katowicach
 • „10 na 10 na 10” (czerwiec – lipiec) – wystawa nauczycieli przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Maciej Mesznik – Tkaniny (lipiec – październik) – prezentacja unikatowej tkaniny artystycznej

Wystawy historyczne:

 • „Kościoły” (maj – lipiec) – wystawa ze zbiorów Obersleschisches Landesmuseum w Rattingen
 • „Ordery” (wrzesień – grudzień) – kolekcja ze zbiorów dr. Dariusza Wożnickiego (w ramach „Szlacheckiego weekendu III”)
 • „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku”

– wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Inne:

„Szlachecki weekend III” obejmie wystawy jednocześnie w Centrum Kultury Śląskiej i w Pałacu w Jedlince, w planach jest także m.in. gra strategiczna.

W miesiącach październik, listopad i grudzień odbędą się warsztaty artystyczne pod kierunkiem Anny Osadnik.

Na zdjęciu: prof. Ireneusz Walczak (fot. Marek Wesołowski)