Spotkania

Wizyta prof. Jana Miodka

29 maja 2017

22 maja 2017 r. bardzo miłą wizytę w Centrum Kultury Śląskiej złożył znakomity językoznawca i propagator dobrej polszczyzny prof. Jan Miodek, który w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu odebrał nagrodę „Orła i Róży”, wręczoną mu przez starostę Krystynę Kosmalę oraz przewodniczącego Rady Powiatu Adama Chmiela. Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej. „Nikt z nas, tutaj zgromadzonych, nie wątpi, że osobami o takich właśnie przymiotach jest pan profesor Miodek” – podkreśliła w laudacji pani starosta.
W czasie prezentacji sylwetki Jana Miodka – urodzonego w Tarnowskich Górach – padło stwierdzenie, że profesor jest wzorem Ślązaka, ponieważ łączy Górny oraz Dolny Śląsk, i że dzięki niemu mówienie gwara przestało być rzeczą wstydliwą. I właśnie śląskiej gwarze laureat „Orła i Róży” poświęcił w swoim wystąpieniu najwięcej uwagi. Powiedział m.in., że zawsze fascynowało go przerzucanie się z polszczyzny standardowej na polszczyznę gwarową (regionalną) i że polszczyzna oławska jest bardziej poprawna od polszczyzny warszawskiej. „Wielką wartością jest polszczyzna wariantowa” – uważa prof. Miodek i jak to w jego zwyczaju, okrasił swoje wystąpienie humorem, wyznając ku rozbawieniu zebranych, że w jego wrocławskim domu chodzi się ze śmieciami na „hasiok”, a czasem coś „piźnie”.

W czasie tej wizyty odbyła się również sesja zdjęciowa do kalendarza i na wystawę „Twórcy Kultury Śląskiej”, której prof. Miodek będzie jednym z bohaterów.

Fot. Magdalena Zaton, Krzysztof Miller (fot. 9)