Wizyty

Wizyta Wrochemów

15 września 2017

Wrochemowie są rodziną arystokratyczną związaną z Reptami Śląskimi oraz Starymi Tarnowicami. To ich przodek Piotr Wrochem zbudował w Starych Tarnowicach istniejący do dziś renesansowy zamek. Obecnie członkowie rodu von Wrochem mieszkają w Niemczech i są znaną rodziną muzyków. Centrum Kultury Śląskiej odwiedzili 12-14 września 2017 r. Ulrich von Wrochem, jego syn Roland oraz wnuki Frederiki i Henrik. Wizyta wiązała się z koncertem w wykonaniu Ulricha von Wrochema (altówka), Frederika (skrzypce) oraz Henrika (fortepian), który stanowił element programu IV edycji „Szlacheckiego weekendu”.