Wystawa czasowa 2020

Twórcy Kultury Śląskiej – METAMORFOZY

Autorzy zdjęć: Krzysztof Miller i Marek Wesołowski

O PROJEKCIE

Od 2013 r. Centrum Kultury Śląskiej realizowało autorski i rozpoznawalny już w całym regionie projekt fotograficzny „Twórcy Kultury Śląskiej”. Jego zamysłem było inne spojrzenie na kulturowy Śląsk, postrzegany w potocznej świadomości przez wielu Polaków ciągle jeszcze przez pryzmat pewnego stereotypu: „Gustlików, gołębi, krupnioków, skata, wodzionki, malowniczego familoka…”. Co więcej, do dzisiaj pokutuje szablonowy obraz Śląska jako krainy przemysłowej. Tymczasem jest to miejsce, które w sferze kultury na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat stało się jednym z najważniejszych w Europie. Ten odmienny od obiegowego wizerunek propagował właśnie projekt „Twórcy Kultury Śląskiej”. Pamiętając przy tym, że realizacja ambitnych i wartościowych pomysłów nie byłaby możliwa, gdyby nie ich Twórcy, postacie niezwykle zasłużone dla tej ziemi i dla całej Polski (a nawet świata). Dlatego też zamysł cyklicznego projektu Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim „Twórcy Kultury Śląskiej” opierał się na fotografiach portretowych takich osobowości kulturalnej mapy Śląska, jak chociażby Olgierd Łukaszewicz, Jan Miodek, Franciszek Pieczka, Stanisław Soyka, Kazimierz Kutz, Sławomir Idziak, Barbara Ptak, Henryk

VII wydanie tego przedsięwzięcia – tradycyjnie w postaci kalendarza i wystawy – jest jedynie w pewnym sensie kontynuacją poprzednich edycji. Niezmiennie bowiem całości patronuje idea naszej instytucji: „aby śląskie dawało do myślenia”, która tym razem koncentruje się nie tylko wokół zadawania poważnych pytań o korzenie, tożsamość i tradycję tego regionu, ale stanowi także próbę uchwycenia „śląskości” i „Śląska” w trakcie przemian – METAMORFOZ. Wszak kultura, tradycja, obyczaj, nauka są tym, co Twórcy Kultury Śląskiej – nie wyłączając w tym zwykłych ludzi – na przestrzeni wieków wykreowali i co ulegało zmianom oraz podlega nieustannej ewolucji. 12 artystycznych fotografii-kolaży, będących jednocześnie kartkami z kalendarza dotyka między innymi tak charakterystycznych zjawisk dla Śląska, jak rodzina, praca, kuchnia, tolerancja, otwartość, tożsamość czy religia w obliczu ich przeistoczeń. Ten osobliwy punkt widzenia, oparty na zamiarze wydobycia i zatrzymania w formie fotograficznego kolażu, jest gestem dotarcia do „nieuchwytnego”, trudno definiowalnego, a zatem z gruntu rzeczy śląskiego. Tygiel kulturowy, mieszanie się wpływów polskich, niemieckich, czeskich i żydowskich; różne języki; możliwość współobcowania różnych kuchni, wyznań, tradycji, koncepcji architektonicznych, matriarchatu i patriarchatu to w istocie fenomen Śląska. Tę unikatowość w aktach jej przemian pokazują fotograficzne kolaże – kartki z kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej – METAMORFOZY”.

Patronat Honorowy: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Kalendarz sfinansowano ze środków Samorządu Województwa  Śląskiego

Informacja o wszystkich edycjach