Wystawa czasowa 2024

Marta Baran „Między ziemią a niebem”

12 stycznia - 18 lutego 2024

Kurator: Anna Kempa-Gąsior

O WYSTAWIE

Wystawa jest wezwaniem do podróży w światy pozamaterialne, anielskie, demoniczne, ostateczne, wizyjne, światy wyobraźni, w której katastroficzność i groza jest wpisana w kondycję ludzkiej rzeczywistości wewnętrznej, podobnie jak miłość, niebo i życie. W czasoprzestrzeni skończoności spotykamy to, co w nas nieskończone. Jest to proces eksperymentalny, język obrazowy śni na jawie ulotne stany umysłu, dla nas samych niezrozumiałe, ale wychwycone abstrakcją – dostępne.

Marta Baran

[…] Artystka z niesamowitą starannością i głębokim zrozumieniem podejmuje to wyzwanie, ukazując w swojej twórczości nie tylko umiejętności techniczne, ale przede wszystkim głęboką refleksję nad ludzkim doświadczeniem i kondycją. Jej podejście do sztuki oparte jest na osobistych poszukiwaniach wyrazu i ekspresji, co widać w każdym detalu jej dzieł. W twórczości Marty Baran odkrywamy fascynującą interakcję pomiędzy przeciwstawnymi zagadnieniami. Pochylając się nad światami dychotomicznymi, eksploruje zakamarki ludzkiej duszy, poruszając się między światłem a mrokiem. Katastroficzność, groza, a jednocześnie miłość i życie stanowią dla niej obszary do przemyśleń i twórczej ekspresji. Jej twórczość staje się świadectwem osobistych poszukiwań i rozważań nad pełną gamą ludzkich emocji i zakamarków umysłu. W przestrzeni i czasie ograniczonym naszą ludzką percepcją napotykamy zjawiska, które przenikają granice tego, co zwykle uważamy za skończone. To niezwykłe spotkanie skończoności i nieskończoności staje się polem do eksploracji. Zaś dzieło sztuki staje się swoistym oknem, przez które możemy spojrzeć na subtelne niuanse, na jawie odkrywając to, co zazwyczaj jest ukryte w czeluściach naszej nieświadomości. Dlatego też w pracach Marty Baran niezwykle istotny jest akt twórczy, będący również formą komunikacji, która wzbogaca nasze rozumienie świata i nas samych poprzez ekspresję wykraczającą poza granice tradycyjnego zrozumienia. […]

Anna Kempa-Gąsior
fragment tekstu z katalogu wystawy

O AUTORCE

Marta Baran – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W lipcu 2018 roku zdała egzamin końcowy z malarstwa z wynikiem celującym i uzyskała “Świadectwo podyplomowych studiów w zakresie malarstwa”. Z punktu widzenia teoretycznego odnajduje się w obszarze nadrealizmu i abstrakcjonizmu ekspresjonistycznego. Praca zawodowa oraz droga własna ukształtowały jej myślenie psychoanalityczne, w tym zaciekawienie nieświadomością, wyobraźnią i snem. Narzędziem jej pracy jest nakładanie farby, rozmazywanie, rozpryskiwanie, często stosuje również przecieranie płótna i odkrywanie kolejnych jego warstw.

Źródło: martabaran.com

Między ziemią a niebem – Życie Bytomskie – tygodnik lokalny ukazujący się w Bytomiu i Radzionkowie. (zyciebytomskie.pl)