Data

Kategorie

Wieczór świętojański

Wieczór świętojański

„Wieczór świętojański” to nazwa wydarzenia, które odbyło się 24 czerwca 2022 r. i które, być może, zapoczątkuje w Centrum nowy cykl imprez. W nawiązaniu do słowiańskiej Sobótki (Nocy Kupały), w czasie której palono ogniska, ważny element wystroju stanowiły świece, aby...

Pociąg – promocja książki

Pociąg – promocja książki

29 kwietnia 2022 r. w Centrum odbyło się spotkanie promocyjne książki „Pociąg”, debiutu literackiego Stanisława Zająca, emerytowanego nauczyciela języka polskiego. Tytułowy pociąg przedzierający się przez zaspy zimy stulecia tworzy – jak objaśnił zebranym recenzent...

Minority Report – Żydzi

Minority Report – Żydzi

Tematem czwartego spotkania z cyklu Minority Report, zorganizowanego 18 X 2018 r. wspólnie z Klubem „Pochwała inteligencji” Kamila Łysika, były kultura i tradycja mniejszości żydowskiej w Polsce. Opowiadał o nich naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Rabin...

Odkrywamy śląską rodzinę

Odkrywamy śląską rodzinę

W niedzielę 20 maja 2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się trzecia już impreza w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, tym razem pod hasłem „Odkrywamy śląską rodzinę”. Opowiadały o niej prowadzące spotkanie starki Lyjna i Ryjzka, czyli panie Helena Domańska i...

Minority Report – Tatarzy

Minority Report – Tatarzy

Przy wyjątkowo licznej frekwencji (ponad 70 osób!) 28 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Minority Report”, organizowane we współpracy z Klubem „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”. Gościem spotkania był pan Musa Czachorowski, rzecznik prasowy...

I Konwentykiel Magnatów Przemysłowych

I Konwentykiel Magnatów Przemysłowych

W dniu 16 grudnia 2017 r. Centrum Kultury Śląskiej mialo zaszczyt gościć I Konwentykiel Szlaku Magnatów Przemysłowych – imprezę związaną z projektem utworzenia Szlaku Magnatów Przemysłowych na Górnym Śląsku, której inicjatorem jest dr Łukasz Zimnoch. To właśnie dr...

Promocja “Fabryki Silesia”

Promocja “Fabryki Silesia”

W środę 7 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie promujące najnowszy numer Fabryki Silesia, ważnego śląskiego kwartalnika kulturalnego wydawanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Redakcję reprezentował red. naczelny Krzysztof Karwat, który na początku...

Wizyta prof. Jana Miodka

Wizyta prof. Jana Miodka

22 maja 2017 r. bardzo miłą wizytę w Centrum Kultury Śląskiej złożył znakomity językoznawca i propagator dobrej polszczyzny prof. Jan Miodek, który w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu odebrał nagrodę „Orła i Róży”, wręczoną mu przez starostę Krystynę Kosmalę oraz...

Wokół malarstwa Erwina Sówki

Wokół malarstwa Erwina Sówki

10 maja 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbył się panel dyskusyjny "Wokół malarstwa Erwina Sówki", którego inicjatorką była antropolog kultury Maria Fiderkiewicz, autorka książki "Zaszyfrowany wszechświat malarstwa Erwina Sówki". Poza Marią Fiderkiewicz oraz samym...